laboratory

You can view our equipments by this link.

GENERAL EXAMINATION / КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ PRICE / Цена
Complete Blood Count (CBC)- Արյան Ընդհանուր Հետազոտություն 4000 դր
(ABO) Blood group, Rhesus (D) - Արյան խումբ 5000 դր
Anti-Rhesus Antibodi Titration - Հակառեցուս հակամարմինների տիտր 7000 դր
URINE EXAMINATION - Մեզի Ընդհանուր Հետազոտություն 3000 դր
Scrabe/Քերուկ մաշկից 5000 դր
UROGENITAL SAMPLE EXAMINATION - Միզասեռական քսուքների հետազոտություն 5000 դր
CYTOLOGICAL EXAMINATION - Բջջաբանական հետազոտություն 7000 դր
SEMEN AND SEMEAR EXAMINATION - Սերմնահեղուկի հետազոտություն/Սպերմագրամա 7000 դր
Microscopic Urinalysis - Մեզի Ընդհանուր Մանրադիտակային Հետազոտություն 5000 դր
HEMOSTASIS / КОАГУЛОГРАММА PRICE / Цена
APPT Ակտիվացված մասնակի տրոմբոպլաստինային ժամանակ 2000 դր
PT Պրոտրոմբինային ժամանակ 2000 դր
TT Տրոմբինային ժամանակ 2000 դր
FIBRINOGEN Ֆիբրինոգեն 2000 դր
D-DIMER Դ-Դիմեր 10000 դր
LUPUS ANTICOAGULANT Գայլախտային հակակոագուլյանտ 10000 դր
Collagen/EPI Test/Collagen/ADP Test - ASPIRIN, VWD 20000 դր
CLOPIDOGREL RESISTANCE TEST - P2Y12 30000 դր
PROTEIN S Պրոտեին S 10000 դր
ANTITHROMBIN III Հակատրոմբին III 6000 դր
PROTEIN C Պրոտեին С 10000 դր
ANEMIA / АНЕМИИ PRICE / Цена
Iron Երկաթ 2000 դր
TIBC Երկաթի կլանման ընդհանուր կարողություն 3000 դր
Ferritin Ֆերիտին 6000 դր
TRNF Տրանսֆերին 2000 դր
VitB12 Վիտամին Բ12 12000 դր
Folate Ֆոլաթթու 12000 դր
HCY Հոմոցիստեին 14000 դր
VitD Վիտամին Դ 15000 դր
POLYMORPHISM / ПОЛИМОРФИЗМЫ В ГЕНОМЕ ЧЕЛОВЕКА PRICE / Цена
F2,F5,F7, MTHFR,ITGB3,FGB, PAI1 Տրոմբոգեն գործոններ 20000 դր
MTR,MTRR, MTHFR Ֆոլաթթվի նյութափոխանակության խանգարում 12000 դր
BREAST & OVARIAL CANCER PRICE / Цена
BRCA 1 -MUT 1 (185 del AG), BRCA 1-MUT 2 (5382 ins C), BRCA 2-MUT 1 (6174 del T) 12000 դր
CYSTIC FIBROSIS PRICE / Цена
CFTR — Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator 25000 դր
TUMOR MARKERS / ОНКОМАРКЕРЫ PRICE / Цена
Total PSA Ընդհանուր Պրոստատ Սպեցիֆիկ Հակածին 6000 դր
Free PSA Ազատ Պրոստատ Սպեցիֆիկ Հակածին 6000 դր
Comp. PSA Կոմպլեքսային Պրոստատ Սպեցիֆիկ Հակածին 10000 դր
AFP Ալֆա-Ֆետո Պրոտեին 6000 դր
CEA Կարցինո-Էմբրիոնալ հակածին 6000 դր
CA 19-9 Ուռուցային հակածին 19-9 6000 դր
CA 15-3 Ուռուցային հակածին 15-3 6000 դր
CA 125 Ուռուցային հակածին 125 6000 դր
Human Epididymis Protein 4 (HE4) Մարդու Էպիդիդիմալ Պրոտեին 4 10000 դր
SCC Հարդաբջջային Կարցինոմայի Հակածին 12000 դր
NSE Neuron-specific enolase Նեյրոսեցիֆիկ Էնոլազա 12000 դր
Cyfra 21-1 Cyfra 21-1 12000 դր
Tumor M2-PK Пируваткиназа кишечная 15000 դր
REUMATOLOGY / РЕВМАТОЛОГИЯ И СИСТЕМНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ PRICE / Цена
Anti-CCP Հակացիտրուլինային հակամարմիններ 10000 դր
Rheumatoid Factor (RF) Ռևմատոիդ Գործոն 3000 դր
CRP-h Ց-Ռեակտիվ սպիտակուց 5000 դր
ASO-test Հակաստրեպտոլիզին - Օ 3000 դր
ANA Հակակորիզային հակամարմիններ 8000 դր
Anti-dsDNA Հակամարմիններ Երկզսպանակային ԴՆԹ 6000 դր
Anti-Phospholipid IgG Հակամարմիններ Հակաֆոսֆոլիպիդային IgG 6000 դր
Cardiolipin Ab IgG Հակամարմիններ Կարդիոլիպինի IgG 6000 դր
Anti-Phospholipid IgM Հակամարմիններ Հակաֆոսֆոլիպիդային IgM 6000 դր
Cardiolipin Ab IgM Հակամարմիններ Կարդիոլիպինի IgM 6000 դր
PCT Պրոկալցիտոնին 20000 դր
Interleukin 6 Ինտերլեյկին 6 15000 դր
GASTROINTESTINAL DESEASES / ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖКТ PRICE / Цена
pANCA 6000 դր
ASCA 6000 դր
Calprotectin 12000 դր
Fecal Occult Blood 5000 դր
Tissue Transglutaminase Ab Ցելիակիա 20000 դր
Adult Lactase Deficiency Լակտազային անբավարարություն 12000 դր
Пепсиногены PGI 15000 դր
Пепсиногены PGII 15000 դր
BACTERIOLOGICAL EXAMINATION - МИКРОБИОЛОГИЯ PRICE / Цена
Մանրէաբանական Հետազոտություն Microbiological examination 20000 դր
Արյան Ստերիլություն 20000 դր
Դիսբիոզ 20000 դր
Քանակական որոշում.M. Hominis; Ureaplasma spp. և զգայունություն 20000 դր
Որակական որոշում M. Hominis; Ureaplasma spp. 6000 դր
Clostridium difficile toxin A+B 15000 դր
Streptococcus A Ag 5000 դր
CLINICAL PARAZITOLOGY / КЛИНИЧЕСКАЯ ПАРАЗИТОЛОГИЯ PRICE / Цена
Обследование биоматериала на гельминты и простейшие 10000 դր
Լյաբլիոզի հակածնի որոշում 6000 դր
Anti-Ascaris IgG Ասկարիդոզ 6000 դր
Anti-Echinoc. IgG Էխինոկոկոզ 6000 դր
DEMODEX Դեմադեկոզ 5000 դր
Anti-Lamblia IgA, IgM, IgG 6000 դր
GENERAL CHEMISTRY - БИОХИМИЯ PRICE / Цена
GLU Գլուկոզա 2000 դր
PROT/ UCFP Ընդհանուր Սպիտակուց 2000 դր
ALB Ալբումին 2000 դր
MALB Միկրոալբումին 5000 դր
UREA Միզանյութ 2000 դր
URIC acid Միզաթթու 2000 դր
CREA Կրեատինին 2000 դր
BIL-T Բիլիրուբին Ընդհանուր 2000 դր
BIL-D Բիլիրուբին կապված 2000 դր
CHOL+fractions Խոլեստերին Ֆրակցիաներով 5000 դր
CHOL Ընդհանուր Խոլեստերին 2000 դր
HDL ԲԽԼՊ Խոլեստերին 2000 դր
LDL ՑԽԼՊ Խոլեստերին 2000 դր
TG-GPO Տրիգլիցերիդներ 2000 դր
ALP Հիմնային Ֆոսֆատազա 2000 դր
ACP Թթվային Ֆոսֆատազա 2000 դր
CHOE Խոլինէսթերազա 2000 դր
LDH Լակտատդեհիդրոգենազա 2000 դր
LIP Լիպազա 2000 դր
GGT Գամա-Գլյուտամիլտրանսպեպտիդազա 2000 դր
GOT (ASAT) Ասպարտատամինոտրասֆերազա 2000 դր
GPT (ALAT) Ալանինամինոտրանսֆերազա 2000 դր
AMY/ Diastase Ամիլազա Ընդհանուր 2000 դր
a_AMY panc. Ալֆա-Ամիլազա պանկրեատիկ 2000 դր
Mg Մագնեզիում 2000 դր
P Ֆոսֆոր 2000 դր
Ca Կալցիում 2000 դր
Ca++ Կալցիում Իոնիզոցված 2000 դր
K+ Կալիում 2000 դր
Na+ Նատրիում 2000 դր
Cl- Քլոր 2000 դր
Zn Цинк 8000 դր
BONE MARKERS / МЕТАБОЛИЗМ КОСТНОЙ ТКАНИ PRICE / Цена
Osteocalcin Օստեոկալցին 10000 դր
IPTH Պարատհորմոն 8000 դր
B-Cross Laps 10000 դր
SPECIFIC PROTEINS / ИММУННЫЙ СТАТУС PRICE / Цена
IgA 6000 դր
IgG 6000 դր
IgM 6000 դր
IgE 6000 դր
C3 factor 3000 դր
C4 factor 3000 դր
BIOFLOR PCR / БИОФЛОР - ПЦР PRICE / Цена
Gardnerella v., Atopobium v., Lactobacillus spp. Mycoplasma h. , Candida (C.albicans,C. krusei, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis), U. Urealitycum, U. Parvum, N. Gonorrhoeae, Chlamydia trach., Micoplasma g., Trichomonas v., HSV1, CMV, HSV2 32000 դր
ПЦР - PCR PRICE / Цена
HCV/RNA-quant Հեպատիտ Ց Քանակական որոշում 50000 դր
HCV-genotype Հեպատիտ Ց Գենոտիպի որոշում 50000 դր
HCV/RNA Որակական Հեպատիտ Ց 10000 դր
HBV/DNA Հեպատիտ Բ Որակական որոշում 6000 դր
HBV/DNA-quant Հեպատիտ Բ Քանակական որոշում 50000 դր
HPV 16,18 Մարդու Պապիլլոմավիրուս 16,18 6000 դր
HPV screen Մարդու Պապիլլոմավիրուս սրինինգ 18.39.45.59/16.31.33.35.52.58/51.56 10000 դր
HPV screen-quant Մարդու Պապիլլոմավիրուս Քանական որոշում 18.39.45.59/16.31.33.35.52.58/51.56 30000 դր
Toxoplasma g. Տոքսոպլազմոզ 6000 դր
HSV I-II Հերպես 1-2 6000 դր
CMV Ցիտոմեգալովիրուս 6000 դր
Chlamydia trach. Խլամիդիոզ 6000 դր
N. gonorrhoeae Գոնորեա 6000 դր
Trichomonas v. Տրիխոմոնոզ 6000 դր
Gardnerella v. Գարդներելիոզ 6000 դր
Mycoplasma h. Միկոպլազմոզ Հ 6000 դր
Mycoplasma g. Միկոպլազմոզ Գ 6000 դր
Ureaplasma spp Ուրեապլազմոզ 6000 դր
Ureaplasma Ուրեապլազմոզ (U.Urealyticum, U. Parvum) 7000 դր
Treponema p. Սիֆիլիս 6000 դր
Candida albicans Կանդիդոզ 6000 դր
Mycobac. tuberc. Տուբերկուլյոզ 6000 դր
EB V Էբշտեյն-Բար որակական որոշում 6000 դր
EBV quant Էբշտեյն-Բար Քանակական որոշում 20000 դր
Yersinia Յերսինիոզ 6000 դր
Brucella Բրուցելլա 6000 դր
Helicobacter pylori Հելիկոբակտեր Պիլորի 6000 դր
SARS-CoV-2 / PCR SARS-CoV-2 / PCR 10000 դր
HCV+HBV+HIV Качест. опр. ВГЦ+ВГБ+ВИЧ 22000 դր
Influenza virus A (H1N1, H3N2) Вирус группа А (субтипы H1N1 / H3N3) 35000 դր
HEPATITIS / HIV / ГЕПАТИТЫ/ВИЧ PRICE / Цена
HBsAg 6000 դր
Anti-HCV total 6000 դր
IL 28B 35000 դր
HIVAb/Ag Combi 6000 դր
INFECTIONS / ИНФЕКЦИИ PRICE / Цена
Anti-Brucella IgM 6000 դր
Anti-TOXO IgM 6000 դր
Anti-TOXO IgG 6000 դր
TOXO IgG avidity 15000 դր
Anti-CMV IgM 6000 դր
Anti-CMV IgG 6000 դր
CMV IgG avidity 15000 դր
Anti-Rubella IgM 6000 դր
Anti-Rubella IgG 6000 դր
Anti-Chlamydia IgM 6000 դր
Anti-Chlamydia IgG 6000 դր
Anti-HSV-1,2 IgG 6000 դր
Anti-VZV IgM 6000 դր
Anti-Brucella IgG 6000 դր
BRUCELLOSIS Rose-Bengal 2000 դր
Anti-Helicob.p. IgG 6000 դր
TPHA 2000 դր
Anti-HSV 1,2 IgM 6000 դր
Anti-VZV IgG 6000 դր
EBV NA-IgG Антитела IgG к ядерному антигену вируса ЭБ 6000 դր
EBV VCA IgM Антитела IgM к капсидному антигену вируса ЭБ 6000 դր
EBV VCA IgG Антитела IgG к капсидному антигену вируса ЭБ 6000 դր
SARS-CoV-2-Ab IgM Антитела IgM к Covid-19 20000 դր
SARS-CoV-2-Ab IgG Антитела IgG к Covid-19 20000 դր
ADRENAL INSUFFICIENCY PRICE / Цена
ACTH 10000 դր
Cortisol 6000 դր
HGH Սոմատոտրոպ հորմոն 12000 դր
REPRODUCTIVE SYSTEM / HORMONS PRICE / Цена
FSH Фолликулостимулирующий гормон 6000 դր
LH Лютеинизирующий гормон 6000 դր
Prolactin Пролактин 6000 դր
E2- Estradiol Эстрадиол 6000 դր
Progesterone Прогестерон 6000 դր
Testosterone total Тестостерон общий 6000 դր
Testosterone free Тестостерон свободный 6000 դր
Testosterone availab. Test.total+ALB+SHBG 13500 դր
DHEA-S Дегидроэпиандростерон сульфат 6000 դր
17-OH-P 17-ОН прогестерон 6000 դր
SHBG Глобулинсвяз. половые гормоны 6000 դր
Anti-Sperm Ab Антиспермальные антитела 6000 դր
Inhibin B Ингибин Б 15000 դր
AMH Антимюллеров гормон 10000 դր
CITRATE IN SEMEN Цитрат в сперме 7000 դր
FRUCTOSE IN SEMEN Фруктоза в сперме 7000 դր
ZINC IN SEMEN Цинк в сперме 7000 դր
Azoospermia factor (AZF) Выявление микроделеций AZF- локуса Y- хромосомы 15000 դր
P APP-A Ассоц. с берем. прот.-А плазмы 10000 դր
Free β-hCG Свободный b-ХГЧ 10000 դր
Free Estriol Свободный эстриол 6000 դր
AFP АФП 6000 դր
Total hCG Хорион. гонадотропин человека 6000 դր
Inhibin A Ингибин A 8000 դր
Activin A Активин А 15000 դր
Соотношение Инг.B / Акт.А 30000 դր
CFTR Выявление мутации муковисцидоза 25000 դր
Нейтральная альфа-глюкозидаза в сперме 11000 դր
THYROID / ЩИТОВИДНАЯ ПАНЕЛЬ PRICE / Цена
Total T3 Трийодтиронин общий 6000 դր
Free T3 Трийодтиронин свободный 6000 դր
Total T4 Тироксин общий 6000 դր
Free T4 Тироксин свободный 6000 դր
TSH3-Ultra Тиреотропный гормон (ТТГ) третьего поколения 6000 դր
Anti-R TSH Аутоантитела к рецепторам ТТГ 12000 դր
Anti-TG Антитела к тиреоглобулину 6000 դր
Anti-TPO Антитела к тиреопероксидазе 6000 դր
hTG Тиреоглобулин 10000 դր
IPTH Паратгормон 8000 դր
Calcitonin Кальцитонин 8000 դր
PANCREAS / ПАНКРЕАС PRICE / Цена
C peptide С-Пептид 6000 դր
Proinsulin Проинсулин 8000 դր
HbA1C Гликозилированный гемоглобин 6000 դր
Insulin Инсулин 6000 դր
HOMA-IR Индекс инсулинорезистентности / Глюкоза + Инсулин/ 7500 դր