laboratory

GENERAL EXAMINATION / ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ PRICE / ԳԻՆԸ
Complete Blood Count (CBC)- Արյան Ընդհանուր Հետազոտություն 4000 ֏
(ABO) Blood group, Rhesus (D) - Արյան խումբ 5000 ֏
Anti-Rhesus Antibodi Titration - Հակառեցուս հակամարմինների տիտր 7000 ֏
URINE EXAMINATION - Մեզի Ընդհանուր Հետազոտություն 3000 ֏
Scrabe - Քերուկ մաշկից 5000 ֏
UROGENITAL SAMPLE EXAMINATION - Միզասեռական քսուքների հետազոտություն 5000 ֏
CYTOLOGICAL EXAMINATION - Բջջաբանական հետազոտություն 7000 ֏
SEMEN AND SEMEAR EXAMINATION - Սերմնահեղուկի հետազոտություն/Սպերմագրամա 7000 ֏
Microscopic Urinalysis - Մեզի Ընդհանուր Մանրադիտակային Հետազոտություն 5000 ֏
HEMOSTASIS / ՀԵՄՈՍՏԱԶ PRICE / ԳԻՆԸ
APPT Ակտիվացված մասնակի տրոմբոպլաստինային ժամանակ 2000 ֏
PT Պրոտրոմբինային ժամանակ 2000 ֏
TT Տրոմբինային ժամանակ 2000 ֏
FIBRINOGEN Ֆիբրինոգեն 2000 ֏
D-DIMER Դ-Դիմեր 10000 ֏
LUPUS ANTICOAGULANT Գայլախտային հակակոագուլյանտ 10000 ֏
Collagen/EPI Test/Collagen/ADP Test - ASPIRIN, VWD 20000 ֏
CLOPIDOGREL RESISTANCE TEST - P2Y12 30000 ֏
PROTEIN S Պրոտեին S 10000 ֏
ANTITHROMBIN III Հակատրոմբին III 6000 ֏
PROTEIN C Պրոտեին С 10000 ֏
ANEMIA / ԱՆԵՄԻԱ PRICE / ԳԻՆԸ
Iron Երկաթ 2000 ֏
TIBC Երկաթի կլանման ընդհանուր կարողություն 3000 ֏
Ferritin Ֆերիտին 6000 ֏
TRNF Տրանսֆերին 2000 ֏
VitB12 Վիտամին Բ12 12000 ֏
Folate Ֆոլաթթու 12000 ֏
HCY Հոմոցիստեին 14000 ֏
VitD Վիտամին Դ 15000 ֏
POLYMORPHISM / ՊՈԼԻՄՈՐՖԻԶՄ PRICE / ԳԻՆԸ
F2,F5,F7, MTHFR,ITGB3,FGB, PAI1 Տրոմբոգեն գործոններ 20000 ֏
MTR,MTRR, MTHFR Ֆոլաթթվի նյութափոխանակության խանգարում 12000 ֏
BREAST & OVARIAL CANCER / ԿՐԾՔԱԳԵՂՁԻ ՈՒ ՁՎԱՐԱՆՆԵՐԻ ՔԱՂՑԿԵՂ PRICE / ԳԻՆԸ
BRCA 1 -MUT 1 (185 del AG), BRCA 1-MUT 2 (5382 ins C), BRCA 2-MUT 1 (6174 del T) 12000 ֏
CYSTIC FIBROSIS / ՄԻԶԱՊԱՐԿԻ ՖԻԲՐՈԶ PRICE / ԳԻՆԸ
CFTR — Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator 25000 ֏
TUMOR MARKERS / ՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ՄԱՐԿԵՐՆԵՐ PRICE / ԳԻՆԸ
Total PSA Ընդհանուր Պրոստատ Սպեցիֆիկ Հակածին 6000 ֏
Free PSA Ազատ Պրոստատ Սպեցիֆիկ Հակածին 6000 ֏
Comp. PSA Կոմպլեքսային Պրոստատ Սպեցիֆիկ Հակածին 10000 ֏
AFP Ալֆա-Ֆետո Պրոտեին 6000 ֏
CEA Կարցինո-Էմբրիոնալ հակածին 6000 ֏
CA 19-9 Ուռուցային հակածին 19-9 6000 ֏
CA 15-3 Ուռուցային հակածին 15-3 6000 ֏
CA 125 Ուռուցային հակածին 125 6000 ֏
Human Epididymis Protein 4 (HE4) Մարդու Էպիդիդիմալ Պրոտեին 4 10000 ֏
SCC Հարդաբջջային Կարցինոմայի Հակածին 12000 ֏
NSE Neuron-specific enolase Նեյրոսեցիֆիկ Էնոլազա 12000 ֏
Cyfra 21-1 Ցիտոկերատինի լուծվող ֆրագմենտ 12000 ֏
Tumor M2-PK Պիրուվատ կինազ աղիքային 15000 ֏
REUMATOLOGY / ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ PRICE / ԳԻՆԸ
Anti-CCP Հակացիտրուլինային հակամարմիններ 10000 ֏
Rheumatoid Factor (RF) Ռևմատոիդ Գործոն 3000 ֏
CRP-h Ց-Ռեակտիվ սպիտակուց 5000 ֏
ASO-test Հակաստրեպտոլիզին - Օ 3000 ֏
ANA Հակակորիզային հակամարմիններ 8000 ֏
Anti-dsDNA Հակամարմիններ Երկզսպանակային ԴՆԹ 6000 ֏
Anti-Phospholipid IgG Հակամարմիններ Հակաֆոսֆոլիպիդային IgG 6000 ֏
Cardiolipin Ab IgG Հակամարմիններ Կարդիոլիպինի IgG 6000 ֏
Anti-Phospholipid IgM Հակամարմիններ Հակաֆոսֆոլիպիդային IgM 6000 ֏
Cardiolipin Ab IgM Հակամարմիններ Կարդիոլիպինի IgM 6000 ֏
PCT Պրոկալցիտոնին 20000 ֏
Interleukin 6 Ինտերլեյկին 6 15000 ֏
GASTROINTESTINAL DESEASES / ԱՂԵՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ՏՐԱԿՏԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ PRICE / ԳԻՆԸ
pANCA 6000 ֏
ASCA 6000 ֏
Calprotectin 12000 ֏
Fecal Occult Blood 5000 ֏
Tissue Transglutaminase Ab Ցելիակիա 20000 ֏
Adult Lactase Deficiency Լակտազային անբավարարություն 12000 ֏
PGI Պեպսինոգեններ 15000 ֏
PGII Պեպսինոգեններ 15000 ֏
BACTERIOLOGICAL EXAMINATION / ՄԱՆՐԵԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ PRICE / ԳԻՆԸ
Մանրէաբանական Հետազոտություն Microbiological examination 20000 ֏
Արյան Ստերիլություն 20000 ֏
Դիսբիոզ 20000 ֏
Քանակական որոշում.M. Hominis; Ureaplasma spp. և զգայունություն 20000 ֏
Որակական որոշում M. Hominis; Ureaplasma spp. 6000 ֏
Clostridium difficile toxin A+B 15000 ֏
Streptococcus A Ag 5000 ֏
CLINICAL PARAZITOLOGY / ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱԶԻՏՈԼՈԳԻԱ PRICE / ԳԻՆԸ
Հելմինտների և նախակենդանիների հետազոտություն 10000 ֏
Լյամբլիոզի հակածնի որոշում 6000 ֏
Anti-Ascaris IgG Ասկարիդոզ 6000 ֏
Anti-Echinoc. IgG Էխինոկոկոզ 6000 ֏
DEMODEX Դեմադեկոզ 5000 ֏
Anti-Lamblia IgA, IgM, IgG 6000 ֏
GENERAL CHEMISTRY / ԲԻՈՔԻՄԻԱ PRICE / ԳԻՆԸ
GLU Գլուկոզա 2000 ֏
PROT/ UCFP Ընդհանուր Սպիտակուց 2000 ֏
ALB Ալբումին 2000 ֏
MALB Միկրոալբումին 5000 ֏
UREA Միզանյութ 2000 ֏
URIC acid Միզաթթու 2000 ֏
CREA Կրեատինին 2000 ֏
BIL-T Բիլիռուբին Ընդհանուր 2000 ֏
BIL-D Բիլիռուբին կապված 2000 ֏
CHOL+fractions Խոլեստերին Ֆրակցիաներով 5000 ֏
CHOL Ընդհանուր Խոլեստերին 2000 ֏
HDL ԲԽԼՊ Խոլեստերին 2000 ֏
LDL ՑԽԼՊ Խոլեստերին 2000 ֏
TG-GPO Տրիգլիցերիդներ 2000 ֏
ALP Հիմնային Ֆոսֆատազա 2000 ֏
ACP Թթվային Ֆոսֆատազա 2000 ֏
CHOE Խոլինէսթերազա 2000 ֏
LDH Լակտատդեհիդրոգենազա 2000 ֏
LIP Լիպազա 2000 ֏
GGT Գամա-Գլյուտամիլտրանսպեպտիդազա 2000 ֏
GOT (ASAT) Ասպարտատամինոտրասֆերազա 2000 ֏
GPT (ALAT) Ալանինամինոտրանսֆերազա 2000 ֏
AMY/ Diastase Ամիլազա Ընդհանուր 2000 ֏
a_AMY panc. Ալֆա-Ամիլազա պանկրեատիկ 2000 ֏
Mg Մագնեզիում 2000 ֏
P Ֆոսֆոր 2000 ֏
Ca Կալցիում 2000 ֏
Ca++ Կալցիում Իոնիզոցված 2000 ֏
K+ Կալիում 2000 ֏
Na+ Նատրիում 2000 ֏
Cl- Քլոր 2000 ֏
Zn Ցինկ 8000 ֏
BONE MARKERS / ՈՍԿՐԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱՑՔԻ ՄԵՏԱԲՈԼԻԶՄ PRICE / ԳԻՆԸ
Osteocalcin Օստեոկալցին 10000 ֏
IPTH Պարատհորմոն 8000 ֏
B-Cross Laps 10000 ֏
SPECIFIC PROTEINS / ՍՊԵՑԻՖԻԿ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ PRICE / ԳԻՆԸ
IgA 6000 ֏
IgG 6000 ֏
IgM 6000 ֏
IgE 6000 ֏
C3 factor 3000 ֏
C4 factor 3000 ֏
BIOFLOR PCR / ԲԻՈՖԼՈՐ ՊՇՌ PRICE / ԳԻՆԸ
Gardnerella v., Atopobium v., Lactobacillus spp. Mycoplasma h. , Candida (C.albicans,C. krusei, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis), U. Urealitycum, U. Parvum, N. Gonorrhoeae, Chlamydia trach., Micoplasma g., Trichomonas v., HSV1, CMV, HSV2 32000 ֏
PCR / ՊՇՌ PRICE / ԳԻՆԸ
HCV/RNA-quant Հեպատիտ Ց Քանակական որոշում 50000 ֏
HCV-genotype Հեպատիտ Ց Գենոտիպի որոշում 50000 ֏
HCV/RNA Որակական Հեպատիտ Ց 10000 ֏
HBV/DNA Հեպատիտ Բ Որակական որոշում 6000 ֏
HBV/DNA-quant Հեպատիտ Բ Քանակական որոշում 50000 ֏
HPV 16,18 Մարդու Պապիլլոմավիրուս 16,18 6000 ֏
HPV screen Մարդու Պապիլլոմավիրուս սրինինգ 18.39.45.59/16.31.33.35.52.58/51.56 10000 ֏
HPV screen-quant Մարդու Պապիլլոմավիրուս Քանական որոշում 18.39.45.59/16.31.33.35.52.58/51.56 30000 ֏
Toxoplasma g. Տոքսոպլազմոզ 6000 ֏
HSV I-II Հերպես 1-2 6000 ֏
CMV Ցիտոմեգալովիրուս 6000 ֏
Chlamydia trach. Խլամիդիոզ 6000 ֏
N. gonorrhoeae Գոնորեա 6000 ֏
Trichomonas v. Տրիխոմոնոզ 6000 ֏
Gardnerella v. Գարդներելիոզ 6000 ֏
Mycoplasma h. Միկոպլազմոզ Հ 6000 ֏
Mycoplasma g. Միկոպլազմոզ Գ 6000 ֏
Ureaplasma spp Ուրեապլազմոզ 6000 ֏
Ureaplasma Ուրեապլազմոզ (U.Urealyticum, U. Parvum) 7000 ֏
Treponema p. Սիֆիլիս 6000 ֏
Candida albicans Կանդիդոզ 6000 ֏
Mycobac. tuberc. Տուբերկուլյոզ 6000 ֏
EB V Էբշտեյն-Բար որակական որոշում 6000 ֏
EBV quant Էբշտեյն-Բար Քանակական որոշում 20000 ֏
Yersinia Յերսինիոզ 6000 ֏
Brucella Բրուցելլա 6000 ֏
Helicobacter pylori Հելիկոբակտեր Պիլորի 6000 ֏
SARS-CoV-2 / PCR SARS-CoV-2 / PCR 10000 ֏
HCV+HBV+HIV HCV+HBV+HIV որակական հետազոտություն 22000 ֏
Influenza virus A (H1N1, H3N2) A խմբի վիրուս (ենթատեսակներ H1N1 / H3N2) 5000 ֏
HEPATITIS / HIV / ՀԵՊԱՏԻՏ / ՄԻԱՎ PRICE / ԳԻՆԸ
HBsAg 6000 ֏
Anti-HCV total 6000 ֏
IL 28B 35000 ֏
HIVAb/Ag Combi 6000 ֏
INFECTIONS / ԻՆՖԵԿՑԻԱՆԵՐ PRICE / ԳԻՆԸ
Anti-Brucella IgM 6000 ֏
Anti-TOXO IgM 6000 ֏
Anti-TOXO IgG 6000 ֏
TOXO IgG avidity 15000 ֏
Anti-CMV IgM 6000 ֏
Anti-CMV IgG 6000 ֏
CMV IgG avidity 15000 ֏
Anti-Rubella IgM 6000 ֏
Anti-Rubella IgG 6000 ֏
Anti-Chlamydia IgM 6000 ֏
Anti-Chlamydia IgG 6000 ֏
Anti-HSV-1,2 IgG 6000 ֏
Anti-VZV IgM 6000 ֏
Anti-Brucella IgG 6000 ֏
BRUCELLOSIS Rose-Bengal 2000 ֏
Anti-Helicob.p. IgG 6000 ֏
TPHA 2000 ֏
Anti-HSV 1,2 IgM 6000 ֏
Anti-VZV IgG 6000 ֏
EBV NA-IgG Էպշտեյն-Բար վիրուսի միջուկային հակածնի նկատմամբ IgG հակամարմիններ 6000 ֏
EBV VCA IgM Էպշտեյն-Բար վիրուսի կապսիդային հակածնի նկատմամբ IgM հակամարմիններ 6000 ֏
EBV VCA IgG Էպշտեյն-Բար վիրուսի կապսիդային հակածնի նկատմամբ IgG հակամարմիններ 6000 ֏
SARS-CoV-2-Ab IgM SARS –CoV-2 IgM հակամարմիններ 20000 ֏
SARS-CoV-2-Ab IgG SARS –CoV-2 IgG հակամարմիններ 20000 ֏
ADRENAL INSUFFICIENCY / ԱԴՐԵՆԱԼԵՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ PRICE / ԳԻՆԸ
ACTH 10000 ֏
Cortisol 6000 ֏
HGH Սոմատոտրոպ հորմոն 12000 ֏
REPRODUCTIVE SYSTEM / HORMONES / ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ / ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ PRICE / ԳԻՆԸ
FSH Ֆոլիկուլխթանիչ հորմոն 6000 ֏
LH Լյուտեինացնող հորմոն 6000 ֏
Prolactin Պրոլակտին 6000 ֏
E2- Estradiol Էստրադիոլ 6000 ֏
Progesterone Պրոգեստերոն 6000 ֏
Testosterone total Տեստոստերոն ընդհանուր 6000 ֏
Testosterone free Տեստոստերոն ազատ 6000 ֏
Testosterone availab. Test.total+ALB+SHBG 13500 ֏
DHEA-S Դեհիդրոէպիանդրոստերոնի սուլֆատ 6000 ֏
17-OH-P 17-OH պրոգեստերոն 6000 ֏
SHBG Սեռական հորմոնները կապող գլոբուլին 6000 ֏
Anti-Sperm Ab Հակասպերմային հակամարմիններ 6000 ֏
Inhibin B Ինհիբին B 15000 ֏
AMH Հակամյուլլերյան հորմոն 10000 ֏
CITRATE IN SEMEN Ցիտրատ սերմնահեղուկում 7000 ֏
FRUCTOSE IN SEMEN Ֆրուկտոզա սերմնահեղուկում 7000 ֏
ZINC IN SEMEN Ցինկ սերմնահեղուկում 7000 ֏
Azoospermia factor (AZF) AZF (Azoospermia-factor) լոկուսի միկրոդելեցիաներ 15000 ֏
P APP-A Հղիության հետ կապված շիճուկային սպիտակուց 10000 ֏
Free β-hCG Ազատ խորիոնալ գոնադոտրոպին 10000 ֏
Free Estriol Ազատ Էսթրիոլ 6000 ֏
AFP Ալֆա-ֆետոպրոտեին 6000 ֏
Total hCG Խորիոնալ գոնադոտրոպին 6000 ֏
Inhibin A Ինհիբին A 8000 ֏
Activin A Ակտիվին А 15000 ֏
Հարաբերակցություն Ing.B / Act.A 30000 ֏
CFTR Ցիստիկ ֆիբրոզ մուտացիայի հայտնաբերում 25000 ֏
Չեզոք ալֆա-գլյուկոզիդազ սերմնահեղուկում 11000 ֏
THYROID / ՎԱՀԱՆԱՁԵՎ ԳԵՂՁԻ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ PRICE / ԳԻՆԸ
Total T3 Տրիյոդթիրոնին ընդհանուր 6000 ֏
Free T3 Տրիյոդթիրոնին ազատ 6000 ֏
Total T4 Թիրօքսին ընդհանուր 6000 ֏
Free T4 Թիրօքսին ազատ 6000 ֏
TSH3-Ultra Թիրեոտրոպ հորմոն 6000 ֏
Anti-R TSH Թիրեոտրոպ հորմոնի ռեցեպտորների հակամարմիններ 12000 ֏
Anti-TG Թիրեոգլոբուլինի հակամարմիններ 6000 ֏
Anti-TPO Թիրեոպերօքսիդազի հակամարմիններ 6000 ֏
hTG Թիրեոգլոբուլին 10000 ֏
IPTH Պարաթիրոիդ հորմոն (պարատհորմոն) 8000 ֏
Calcitonin Կալցիտոնին 8000 ֏
PANCREAS / ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁ PRICE / ԳԻՆԸ
C peptide Ց պեպտիդ 6000 ֏
Proinsulin Պրոինսուլին 8000 ֏
HbA1C Գլիկոզիլացված հեմոգլոբին 6000 ֏
Insulin Ինսուլին 6000 ֏
HOMA-IR Ինսուլինառեզիստենտականության ինդեքս 7500 ֏